Jag tänkte att jag skulle prova en ny baljväxt, så jag köpte mig en påse med Beluga linser. Detta var innan jag visste att den kallas för linsernas ryska kaviar, då både dess färg och form påminner om den exklusiva produkten. Detta gjorde den här tillagningen både mer spännande och mina förväntningar var som ni kanske anar något högre än varligt.

Soppa belugalinser med svartkål

Hade jag kokat dem lite kortare tid hade de nog behållit sin svara färg mer, och inte tillsatt tomater.

Trots sitt lyxiga förflutna fick det bli en ganska enkel soppa, men linser, hackad svartkål och krossade tomater. Jag tycker att linserna ”flög runt” mer i vattnet än vanliga linser när jag tittade på dem. Så till smaken, mild och fin smak, men ändå med ett djup. Och det mest spännande var att när jag tog en sked och åt, kändes det att linserna var runda! De flesta linser kokar lätt sönder, men dessa höll sig fina även efter 30 minuters kokande.

I thought I would try a new legume, so I brought home a bag of Beluga lentils from the store. This was before I knew that the lenses are called ”the lenses Russian caviar”, as both its color and shape is reminiscent of the exclusive product. This made this cooking both more exciting and my expectations were as you might expect somewhat higher than care.

Soppa belugalinser med svartkål

If I cooked them a little less time (and not added tomatos) they probably would retained its color a bit more.

Despite its luxurious history,  I made a fairly simple soup, with lentils, chopped kale and tomatoes. I think the lenses are ”flying around” more in the water than usual lenses when I looked at them. As for the taste, mild and fine flavor, yet with a depth. And the most exciting thing was that when I took a spoon and ate, it felt that the lenses were round! Most lenses breaks easily, but these remained fine even after 30 minutes of boiling.

Author

Write A Comment