Det är väldigt lätt när vi pratar om hälsa, att bara fokusera på maten och vad den gör i kroppen. Och det är viktigt, maten påverkar allt och är den största faktorn som vi själva kan göra något åt. MEN det gör inte att andra delar som motion, vila, tro, luft, och sol inte spelar roll.

Jag tycker att Kris Carr beskriver det så bra i nedanstående video (även om språket i vissa fall är lite väl grovt), att boka in tid för både vila och motion. Hon fick av sin doktor rekommendationer för hon skulle göra (då hon är en cancer patient). Men måste det verkligen gå så långt, kan vi inte lyssna till kroppen och själva bestämma?

Motion och vila är två stora delar som påverkar hur vi mår och jag tror att båda måste utövas dagligen för att ha så stor effekt så möjligt. Kanske är det dags att ta fram kalendern och markera in när jag ska gå ut och springa, träna, gymma, simma och även markera en dag i veckan för vila och mental återhämtning.

Hur skulle du kunna planera in tid för både motion och vila, så att din kropp kan må så bra så möjligt?

It’s very easy when we talk about health, just focus on the food and what it does in the body. And it is important , the food affects everything and is the biggest factor that we ourselves can do something about. BUT it does not mean that other areas such as exercise, rest, faith, air, or the sunshine dosen’t matter.

I think Kris Carr describes it so well in the below video, you need to schedule time for both rest and exercise. She received these recommendations from her Doctor (she is a cancer patient). But should it really go that far, can’t we just listen to our body and determine for themselves when and how to exercise and rest?

Exercise and rest are two major elements that affects how we feel and I think both need to be exercised on a daily basis to have as much power as possible. Maybe it’s time to bring out your calendar and mark out when you’re going to go out and run, work out, be at the gym, or go for a swim and even mark one day a week for rest and mental recovery.

How could you schedule time for both exercise and rest, so your body can feel as good as possible?

Author

Write A Comment