Category

Forskning

Category

Svenska Dagbladet skriver idag om en ny studie som är gjord på Loma Linda University i Kalifornien. Studien som kallas ”Adventist Health Study-2 (AHS-2)” är en  forskningsstudie på 96.000 sjundedagsadventister i USA och Kanada som följts under 6 år. Studien visar att de som inte äter kött lever 12 %…