Välkommen till BaraBroccoli.se

Svenska: Hos ”Mer än bara Broccoli” får du råd, recept, tips för vardag och fest så att du också kan uppleva hur skoj det är att äta och laga växtbaserad mat. Och så slipper du äta bara morötter, bara sallad eller bara broccoli.

Hej hopp!

Karin A TegemanDet är jag som är Karin A. Tegeman. Mitt mål är att sprida inspiration, hopp och kunskap till alla som vill lära sig mer om växtbaserad matlagning. Till dem som behöver hjälp att hitta recept till sig själva, sina gäster, barn eller bara lära sig mer om helt vegetarisk mat. 

Men vad menar jag med helt vegetariskt eller växtbaserad?  Det betyder helt enkelt att det är mat som i grunden kommer från växtriket inte har ögon eller någon mamma, kan man säga på ett lite humoristiskt sätt. Konstmässigt är det till stor del detsamma som att laga vegansk mat. Jag fokuserar på att äta så mycket oprocesserade mat så möjligt och att hela tiden hålla det växtbaserat. 

aboutme_collage

Stort intresse för vegetarisk mat

Jag har alltid haft ett stort intresse för hälsa och matlagning. Jag växte upp som vegetarian och gick över till vegankost när jag var ungefär 20 år. Detta var för att jag själv började laga all min mat och såg det inte nödvändigt att använda ägg eller mjölkprodukter.

Vare sig det är till vardags eller fest lagar jag mat som baseras på grönsaker och frukt med en stor kreativitet. Allting går att lösa! Det sägs att man inte ska leka med maten, men jag tycker att ett visst mått av lek behövs i även i köket för att man ska kunna utforska nya idéer och komma på oväntade lösningar.

Förfrågningar

Många uppskattar att se hur de ska göra för att komma igång med en grönare matlagning, och därför har jag hållit i flera matlagningsdemon. Det är så roligt att både berätta och visa hur man kan göra i köket.

Vill du komma i kontakt med Karin för matlagningsdemon, workshops eller föreläsningar? Kontakta henne på hej@barabroccoli.se. 

fooddemo_colEnglish:

More than Just Broccoli

Here at ” More Than Just Broccoli” Here at ”More than Just Broccoli” I share advice, recipes, tips for everyday life and special occasions so you too can experience how fun it is to eat and cook plantbased food.

My goal is to share inspiration, hope and knowledge to anyone who wants to learn more. For those who need help to find the recipe for themselves, their guests, children or just learn more about the plant based food. – Karin A Tegeman

Plant based = simply means that it is food that is basically derived from plants do not have eyes or a mother , you might say in a slightly humorous way . It is largely the same as to cook vegan food .

About the founder

Karin Andreasson Tegeman has always had a keen interest in health and cooking. She grew up as a vegetarian and went over to a vegan (totally plant based) diet at age 20 . Whether it is for everyday or special occasions she prepares meals based on vegetables and fruit with a great creativity. Everything can be solved, questions what do you use instead of egg or how the man where the right nutritious she is faced with daily.

Karin  is inspired by others Kris Carr, Karin Haglund and Rich Roll. Other sources of inspiration and tips on books found under the Resources tab .

Karin Andreasson Tegeman
Photographer: Kristoffer Sandström

Inquiries

Want to get in touch with Karin for cooking demos, workshops or lectures? All the information is under the Contact tab.